Email

28.000 đ / tháng
 • Server: Sử dụng chia sẽ
 • Dung lượng: 2 GB
 • Số lượng mail: 2
 • Số lượng Domain: 1
 • Quyền quản trị riêng:
 • Tường lửa bảo mật:
 • Email Forwarders: 2
 • Webmail & Outlook:
 • Hợp đồng: 12 tháng
110.000 đ / tháng
 • Server: Sử dụng chia sẽ
 • Dung lượng: 15 GB
 • Số lượng mail: 10
 • Số lượng Domain: 5
 • Quyền quản trị riêng:
 • Tường lửa bảo mật:
 • Email Forwarders: 10
 • Webmail & Outlook:
 • Hợp đồng: 12 tháng
280.000 đ / tháng
 • Server: Sử dụng chia sẽ
 • Dung lượng: 50 GB
 • Số lượng mail: 20
 • Số lượng Domain: Không giới hạn
 • Quyền quản trị riêng:
 • Tường lửa bảo mật:
 • Email Forwarders: Không giới hạn
 • Webmail & Outlook:
 • Hợp đồng: 12 tháng
590.000 đ / tháng
 • Server: Sử dụng chia sẽ
 • Dung lượng: 150 GB
 • Số lượng mail: 50
 • Số lượng Domain: Không giới hạn
 • Quyền quản trị riêng:
 • Tường lửa bảo mật:
 • Email Forwarders: Không giới hạn
 • Webmail & Outlook:
 • Hợp đồng: 12 tháng
45.000 đ / tháng
 • Server: Sử dụng chia sẽ
 • Dung lượng: 5 GB
 • Số lượng mail: 5
 • Số lượng Domain: 2
 • Quyền quản trị riêng:
 • Tường lửa bảo mật:
 • Email Forwarders: 5
 • Webmail & Outlook:
 • Hợp đồng: 12 tháng

" Dịch vụ cung cấp không gian máy chủ dành riêng cho hệ thống Email của các khách hàng doanh nghiệp bảo đảm thông suốt, an toàn và tiện lợi nhất. "

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ EMAIL CHUYÊN NGHIỆP

Máy Chủ Mail Riêng

Chỉ với 1.900.000 đ / tháng
 • Server : Sử dụng riêng
 • Dung lượng : 250 GB
 • CPU : 2 Cores
 • RAM : 2 GB
 • Địa chỉ IP riêng & Cpanel toàn quyền : Có
 • Tường lửa bảo mật : Có
 • Antivirus & Antispam : Có

Tạo sự tin cậy và hình ảnh chuyên nghiệp

Một email với đuôi tên miền website của bạn luôn luôn tạo sự tin cậy, sự chuyên nghiệp với đối tác của bạn

Kiểm tra email mọi nơi mọi lúc

Thông qua tài khoản email của bạn, bạn có thể dễ dàng kiểm tra quản lý các Email mọi lúc, mọi nơi

Giao diện dành cho di động

WebMail có giao diện dành riêng qua điện thoại thông minh. Trình bày đơn giản,dễ thao tác tiết kiệm lưu lượng dữ liệu di động

Đơn giản khi sử dụng

Gói Email sử dụng được hầu hết các phần mềm email như Outlook, Outlook Express, Webmail