Window Hosting

250.000 đ / tháng
 • 2 GB
  Dung lượng
 • Không giới hạn
  Băng thông
 • Không giới hạn
  FTP Account
 • Không giới hạn
  Sub Domain
 • Không giới hạn
  Pack Domain
 • 1
  Addon Domain
 • 5
  Database
 • 12 tháng
  Hợp đồng
550.000 đ / tháng
 • 10 GB
  Dung lượng
 • Không giới hạn
  Băng thông
 • Không giới hạn
  FTP Account
 • Không giới hạn
  Sub Domain
 • Không giới hạn
  Pack Domain
 • 2
  Addon Domain
 • 7
  Database
 • 12 tháng
  Hợp đồng
450.000 đ / tháng
 • 5 GB
  Dung lượng
 • Không giới hạn
  Băng thông
 • Không giới hạn
  FTP Account
 • Không giới hạn
  Sub Domain
 • Không giới hạn
  Pack Domain
 • 2
  Addon Domain
 • 7
  Database
 • 12 tháng
  Hợp đồng
160.000 đ / tháng
 • 1,5 GB
  Dung lượng
 • Không giới hạn
  Băng thông
 • Không giới hạn
  FTP Account
 • Không giới hạn
  Sub Domain
 • Không giới hạn
  Pack Domain
 • 1
  Addon Domain
 • 3
  Database
 • 12 tháng
  Hợp đồng
800.000 đ / tháng
 • 15 GB
  Dung lượng
 • Không giới hạn
  Băng thông
 • Không giới hạn
  FTP Account
 • Không giới hạn
  Sub Domain
 • Không giới hạn
  Pack Domain
 • 5
  Addon Domain
 • 15
  Database
 • 12 tháng
  Hợp đồng