Máy chủ

Khách hàng được tư vấn chọn cấu hình máy chủ phù hợp và cài đặt hệ điều hành ứng dụng. Máy chủ dùng riêng độc lập dành cho những website lớn, hoạt động cung cấp thông tin hoặc hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử, làm dịch vụ Hosting hay xây dựng hệ thống Mail Server, Web Server, Backup/Storage Server,... Khách hàng có thể tự quản trị từ xa và cài đặt các phần mềm, ứng dụng theo nhu cầu mà không bị giới hạn về tài nguyên của máy chủ nhờ vào khả năng linh hoạt trong việc nâng cấp phần cứng cũng như phần mềm.

Cloud Server
 • Cài đặt miễn phí
 • Control Panel: Plesk 12
 • Sao lưu dự phòng
 • Control Panel
 • IP riêng
 • Hệ thống lưu trữ Cloud + SSD
 • Sử dụng tài nguyên vượt giới hạn
 • Quản trị, Cài đặt và hỗ trợ miễn phí
 • Băng thông không giới hạn
Cloud Server Hosting
 • Băng thông không giới hạn
 • Sao lưu dự phòng
 • Quản trị, Cài đặt và hỗ trợ miễn phí
 • Sử dụng tài nguyên vượt giới hạn
 • IP riêng
 • Hệ thống lưu trữ Cloud + SSD
 • Control Panel: Plesk 12
 • Control Panel
 • Cài đặt miễn phí