Startup-02

45.000 đ
Startup-02
Còn hàng
+

Số lượng tối thiểu cho "Startup-02" là 12.

Tính năng Email Hosting

Server:
Sử dụng chia sẽ
Dung lượng:
5 GB
Số lượng mail:
5
Số lượng Domain:
2
Quyền quản trị riêng:
Tường lửa bảo mật:
Email Forwarders:
5
Webmail & Outlook: