Startup-01

28.000 đ
Startup-01
Còn hàng
+

Số lượng tối thiểu cho "Startup-01" là 12.

Tính năng Email Hosting

Server:
Sử dụng chia sẽ
Dung lượng:
2 GB
Số lượng mail:
2
Số lượng Domain:
1
Quyền quản trị riêng:
Tường lửa bảo mật:
Email Forwarders:
2
Webmail & Outlook: