Email

990.000 đ / năm
 • 100 GB
  Dung lượng
 • Không giới hạn
  Băng thông
 • 3
  Số lượng Domain
 • Không giới hạn
  Số lượng mail

 • Quyền quản trị riêng
 • Không giới hạn
  Auto Responders Email
 • Không giới hạn
  Email Forwarders

 • Webmail & Outlook
 • Hàng ngày
  Sao lưu dự phòng
490.000 đ / năm
 • 20 GB
  Dung lượng
 • Không giới hạn
  Băng thông
 • 1
  Số lượng Domain
 • Không giới hạn
  Số lượng mail
 • Không
  Quyền quản trị riêng
 • Không giới hạn
  Auto Responders Email
 • Không giới hạn
  Email Forwarders

 • Webmail & Outlook
 • Hàng tuần
  Sao lưu dự phòng
1.390.000 đ / năm
 • 150 GB
  Dung lượng
 • Không giới hạn
  Băng thông
 • 5
  Số lượng Domain
 • Không giới hạn
  Số lượng mail

 • Quyền quản trị riêng
 • Không giới hạn
  Auto Responders Email
 • Không giới hạn
  Email Forwarders

 • Webmail & Outlook
 • Hàng ngày
  Sao lưu dự phòng
690.000 đ / năm
 • 50 GB
  Dung lượng
 • Không giới hạn
  Băng thông
 • 2
  Số lượng Domain
 • Không giới hạn
  Số lượng mail

 • Quyền quản trị riêng
 • Không giới hạn
  Auto Responders Email
 • Không giới hạn
  Email Forwarders

 • Webmail & Outlook
 • Hàng tuần
  Sao lưu dự phòng
590.000 đ / năm
 • 30 GB
  Dung lượng
 • Không giới hạn
  Băng thông
 • 1
  Số lượng Domain
 • Không giới hạn
  Số lượng mail
 • Không
  Quyền quản trị riêng
 • Không giới hạn
  Auto Responders Email
 • Không giới hạn
  Email Forwarders

 • Webmail & Outlook
 • Hàng tuần
  Sao lưu dự phòng

" Dịch vụ cung cấp không gian máy chủ dành riêng cho hệ thống Email của các khách hàng doanh nghiệp bảo đảm thông suốt, an toàn và tiện lợi nhất. "

Máy Chủ Mail Riêng

Chỉ với 1.900.000 đ / tháng
 • Dung lượng : 200 GB
 • CPU : 2 Cores
 • RAM : 2 GB
 • Địa chỉ IP riêng & Cpanel toàn quyền : Có
 • Antivirus & Antispam : Có
 • Tường lửa bảo mật : có
 • Sao lưu dự phòng : Hàng tuần

Tạo sự tin cậy và hình ảnh chuyên nghiệp

Một email với đuôi tên miền website của bạn luôn luôn tạo sự tin cậy, sự chuyên nghiệp với đối tác của bạn

Kiểm tra email mọi nơi mọi lúc

Thông qua tài khoản email của bạn, bạn có thể dễ dàng kiểm tra quản lý các Email mọi lúc, mọi nơi

Giao diện dành cho di động

WebMail có giao diện dành riêng qua điện thoại thông minh. Trình bày đơn giản,dễ thao tác tiết kiệm lưu lượng dữ liệu di động

Đơn giản khi sử dụng

Gói Email sử dụng được hầu hết các phần mềm email như Outlook, Outlook Express, Webmail