Website

SỞ HỮU 100% WEBSITE
ĐÚNG ĐẶC ĐIỂM, TÂM LÝ NGƯỜI TIÊU DÙNG MONG ĐỢI

 

Website của bạn có thật sự giá trị với người tiêu dùng không?

 

Làm thế nào để xây dựng một website có giá trị với người tiêu dùng?

Website có giá trị, nếu đặt người tiêu dùng làm trung tâm của thiết kế trải nghiệm và thiết kế giao diện website

Với 30 giây chú ý của người tiêu dùng trực tuyến thì có hàng 100 website liên tục đeo bám chú ý của họ. Những người chủ website dễ dàng lãng phí quảng cáo và bỏ lỡ 30 giây xem xét tiêu dùng đầu tiên trên website của họ mà không rõ vì sao.

Vây qui trình xây dựng website nhằm tận dụng 30 giây chú ý và không còn lãng phí quảng cáo, được công ty Thiên Minh thực hiện cho thương gia và doanh nghiệp để phục vụ người tiêu dùng mục tiêu như thế nào?

Hãy liên hệ với chúng tôi qua email hungtm@thienminhtech.com hoặc hotline: 0944551086,
để bắt đầu với bản khảo sát đặc điểm, tâm lý  người tiêu dùng tương lai trên website liên quan lĩnh vực kinh doanh của bạn,
Speedhost kiến tạo phong cách trực tuyến & có giá trị với người tiêu dùng

Dành tặng cho thương gia và doanh nghiệp đặt hàng thiết kế website với giao diện theo yêu cầu:

  • Miễn phí 12 tháng lưu trữ website tại máy chủ speedhost của công ty Thiên Minh
  • Miễn phí 12 tháng email doanh nghiệp chuyên nghiệp